„Jsme tím, co si vytváříme ve svém světě. Naše cesta je cílem.“

Při terapiích vycházím ze svých osobně vyzkoušených technik a postupů, které vhodně kombinuji a propojuji tělo, duši i mysl.

Moje individuální terapie jsou nastaveny dle vhodnosti a potřeb klienta – pracuji s informačním polem

Terapie přináší transformaci vlastního bytí a vede k tomu, že si zařídíme život takový, jaký si přejeme, pokud tedy chceme. To nejdůležitější je pochopení na vědomé i nevědomé úrovni, že jsme tvůrci vlastního života a také se jimi aktivně a vědomě můžeme stát. Zdraví duše (potažmo naší psychiky) vede k uzdravení fyzického těla. Vše je spolu propojeno a provázáno. Jedno nemůže existovat bez druhého. To je třeba si uvědomit a konat, tak abychom opět drželi život ve svých rukou.

Vítejte!

ltk_a5_bioenergie_v3_01fb_72