frekvence

Zapper – vynález paní Clarkové

V knize „Revoluce v léčení všech nemocí“ přichází Clarková s netradičním postupem léčby nemocí. Na začátku své knihy podává paní Clarková vysvětlení, jak došla ke svému převratnému objevu, a to stylem, který je srozumitelný i „laickému“ čtenáři. Na dalších stránkách (kniha jich má celkem 470) popisuje své poznatky ze zkoumání výskytu parazitů a znečisťujících látek v lidském těle, ale hlavně způsoby, jakým se jednotlivých nemocí a potíží zbavit. V knize jsou popsány detailní postupy léčby mnoha nemocí spolu s původci těchto nemocí. Jsou zde uvedeny možnosti znečištění lidského těla cizorodými látkami a odhalení, co nám „dává“ moderní potravinářský průmysl.

Bude pro Vás pravděpodobně pocitově velmi nepříjemné zjistit, jaké množství patogenních mikroorganismů v sobě člověk může mít, a kde všude v těle se mohou vyskytovat. Tyto informace jsou však velmi cenné a z hlediska prevence velmi důležité.

Největší tragédií je, když si neuvědomujete, že Vám něco škodí.

Stručné vysvětlení metody:

Dle Clarkové jsou pouze dvě příčiny vzniku jakékoliv nemoci.

1. Přítomnost znečišťujících chemických látek v těle *

2. Přítomnost parazitů, bakterií a virů (a jejich vývojových stádií) v těle
Po dlouholetém výzkumu paní Clarková zjistila, že je možné parazity, kteří se dostanou do lidského těla většinou s potravou, zničit během několika minut.

Nejde o něco „tajemného“ či o nějakou nadpřirozenou energii. Jde o fyzickou likvidaci parazitů, bakterií a virů vysokofrekvenčními impulsy.

Jak se patogenní organismy do Vašich orgánů dostanou? Například mikroskopickými trhlinkami ve střevech. Paraziti se těmito trhlinkami „protlačí“ do krevního oběhu a pokud jsou játra zatížena znečišťujícími látkami, imunitní systém není schopen vyvíjející se stadia parazitů ničit (někteří paraziti mají vývojových stadií až šest). Tato situace je pro imunitu nepřirozená a později dochází ke zhoršování funkcí napadených orgánů, což vede k vzniku nemoci.

Vše se zdá až neskutečně jednoduché… Sami se máte možnost přesvědčit, že tomu tak opravdu je.

Kniha podává ucelený a odborně vysoce propracovaný systém na (z pohledu zdravotní rovnováhy) spokojený život.

Pokud budete používat Zapper dle pokynů Clarkové jako prevenci a i k léčbě již vzniklých nemocí – nebudete znát výdaje za léky, které většinou potlačují pouze příznaky nemocí. Budete vědět, jakým produktům naší skvělé, moderní doby se raději vyhnout nebo jak je zdravě nahradit.

Snad si již někteří z Vás uvědomují, že zde nejde o nějaký zázračný všelék. Zapper je zcela normálně fungující elektronický přístroj, pracující na již dlouho známém principu ničení mikroorganismů. Zapper je vynálezem odbornice, která měla možnost všechny své výsledky testovat v laboratořích. Poznatky a metoda paní Clarkové jsou v jistém slova smyslu odvážné, neboť jsou pro mnoho lidí NOVÉ a ukazují nám nemoci ve zcela jiném světle. Postupy jsou propracované do mnoha detailů a výsledky metody tyto poznatky plně potvrzují.

V celém světě používá tuto pomůcku statisíce lidí s přesvědčivými výsledky a bez jakýchkoliv zdravotních komplikací, způsobených použitím přístroje. Clarková se svým týmem ve výzkumu pokračovala až do své smrti a stále zveřejňovala (přes lživá obvinění a snahy o umlčení ..) svoje výsledky. Zapper lze zjednodušeně přirovnat k obyčejné sprše – s tím rozdílem, že při aplikaci Zapperu se jedná o očistu těla zevnitř. Pokud budete Zapper používat denně, spolu s pokyny Clarkové – omezíte běžné infekční nemoci na minimum, chronické nemoci a jejich příznaky postupně vymizí a pokud budete kombinovat postupy Clarkové např. s využitím ozónu – dojde ke značnému nárůstu Vaší vitality. Zdraví budete zase vnímat jako věc přirozenou, která je součástí plnohodnotného života.

Přístroj ZAPPER není v České republice schválen pro používání léčby lidí.

Zapper nesmějí používat lidé s kardiostimulátorem, těhotné ženy, lidé s kovovými implantáty a ostatní osoby, které by mohlo ohrozit nízké střídavé napětí.

Používání Zapperu je na vlastní odpovědnost, výrobci ani distributoři nejsou zodpověděni za případné následky.

Tyto prohlášení jsou nutná, neboť „léčba“ Zapperem není a pravděpodobně ani nebude v dohledné době uznána za tzv. vědeckou metodu. Je to totiž velmi levná alternativa odstraňování původců nemocí, nikoliv jen příznaků. A je zde také jasná otázka s ještě jasnější odpovědí – kde budou lidé, kteří jsou nemocní a pomocí postupů, které Clarková zveřejnila, se sami bez pomoci odborníků uzdraví? V lékárnách ani ordinacích lékařů ne… Nebezpečí, které (údajně…) hrozí při používání Zapperu, je minimální a souvisí především s následnou detoxikací po likvidaci mikroorganismů.

Zapper je však pouze jednou z mnoha metod, které byly v minulosti potlačovány, ale díky šíření informací je nyní pro většinu lidí běžně dostupný.

Je dobré si uvědomit, že Zapper není všelékem a celá metoda je založena především na zničení patogenů pomocí Zapperu a je zapotřebí ji kombinovat např. s bylinami, jelikož proud Zapperu nepronikne do obsahu střev, varlat a očí.

Od doby vydání překladu české knihy paní Clarkové však došlo ke značnému posunu při používání generátorů pro zapping. Současné výsledky výzkumů hovoří jasně pro cílené likvidování jednotlivých mikroorganismů specifickou frekvencí, plynule kolísající v určeném frekvenčním pásmu.

 

Zapper obsahuje přes 740 předvoleb

Je plně programovatelný přes PC

Možnost nastavit si pevnou frekvenci nebo posuvné frekvenční pásmo

Super Ravo Zapper můžete používat i zcela nezávisle (bez počítače)

Výdrž akumulátoru 8 – 10 hodin

Uživatel si může na jednu předvolbu nastavit i několik desítek frekvencí za sebou, které jsou poté automaticky generovány

Radio-magnetická smyčka – RaMaLoop

BEZKONTAKTNÍ LIKVIDACE MIKROORGANISMŮ“

 

Super Ravo Zapper PC USB

 

Revoluce v léčení nemocíRevoluce v léčení nemocí

Kniha od Huldy R. Clarkové – REVOLUCE V LÉČENÍ NEMOCÍ

Hulda Regehr Clark, Ph.D, N.D. (Naturopathic Doctor) studovala biologii na Saskatchewanské Univerzitě v Kanadě. Po absolutoriu a dalších dvou letech studia na McGillově Univerzitě, začala studovat na Universitě v Minnesotě biofyziku a fyziologii buněk. Obdržela doktorát (Ph.D) v roce 1958. V roce 1979 opustila vládou financovaný výzkum a začala soukromou praxi. O šest let později objevila elektronickou techniku pro měření frekvencí patogenních mikroorganismů. V průběhu svých výzkumů znovuobjevila ničení patogenních mikroorganismů vysokofrekvenčními impulsy a propracovala mnoho postupů a metod pro netradiční léčbu téměř všech nemocí. Hulda Regehr Clarková pořádala přednášky a semináře po celém světě a pomocí jejích postupů již tisíce lidí získalo zpět to, co je nejcennější – zdraví.

Hulda Regehr Clarková přinesla do moderní doby mnoho nových informací pro léčbu pomocí frekvenčních generátorů. Její hlavní přínos spočívá ale v tom, že se nebála perzekucí a falešných osobních obvinění a praktické výsledky svých výzkumů zveřejnila v několika svých knihách, které vydala po sobě ve velmi krátké době. Tyto informace se tak dostaly k široké věřejnosti a tak následovaly pokusy a výzkumy dalších vědců a lékařů, kteří výsledky Clarkové potvrdili a stále potvrzují. Za toto prolomení nevědomosti u široké veřejnosti patří paní Clarkové velký dík.

Před několika lety zveřejnila svoje výsledky výzkumů v ničení patogenních organismů v lidském těle pomocí svého vynálezu, kterým je přístroj Zapper. Je to v podstatě frekvenční generátor obdélníkových impulsů, který ničí široké spektrum mikroorganismů, které v sobě člověk nemá mít.

Zdroj: Zapper centrum ČR