energie4
Co jsou energetické systémy a léčení a co Vám mohou přinést?

Energetická očista těla i duše je základem pro dobré fungování zdraví a harmonie v těle. Díky přenosu a vložení energií do těla člověka pomocí terapeuta, který má ryzí a čistý záměr pomoci klientovi, dojde k napojení na energie světelných bytostí a Universa, pozvednutí vibrací a přizpůsobení se těmto vibracím. Dochází ke zvyšování vnímavosti, citlivosti, k zesilování intuice, zlepšení zdraví, odbourávání různých bloků, zvýšení sebedůvěry, pročištění těla atd. Často se stává, že některé změny jdou najednou provést daleko lépe nežli dříve, snáze se rozhodujeme. Dochází v podstatě k detoxikaci mysli a podvědomí a přepis uložených zátěží a bloků z minulosti. Stáváme se uvolněnějšími, radostnějšími a šťastnějšími ve svých životech. Můžeme zažít různé pocity nebo vize anebo také necítíme vůbec nic. Je to různé. Každý je jiný, a proto to každý vnímá jinak, ale i přesto nemusíme mít obavy, že k proměně nedochází. Energie jsou jemnohmotné a jejich délka působení je individuální. Někdy je efekt téměř okamžitý, jindy je vhodné terapii opakovat vícekrát za sebou pro rychlé nastartování jejího účinku, podle stavu klienta. Samotný proces proměny trvá 3 týdny až měsíc. Opakování terapie záleží na klientově pocitu, jeho stavu a doporučení od terapeuta. Je dobré tomuto procesu důvěřovat a otevřít se mu a tím se stát spolutvůrcem svého vlastního života na cestě pozitivních změn. Tím podpoříte kladné působení. Důležité je také odpuštění, pochopení životních priorit, uvědomění si své vnitřní sounáležitosti, symbiózy a lásky k sobě. Pokud budeme ve svém středu a lásce, můžeme lépe pochopit druhé, mít je rádi a odpouštět jim.

Shamballa

Shamballa je vysokovibrační energetický systém, který pomáhá k uzdravení těla, mysli a duše tak, abyste znovu našli vitalitu, klid a harmonii. Uzdravování probíhá na všech úrovních. Je to nástroj ke zbavení se starých strachů, křivd a ublížení, vyladění psychiky, což se může na fyzickém těle projevovat ve formě nemoci. U každého probíhá pocitově individuálně, vhodnost opakování je u každého jiná. U většiny akutních případů je účinek znatelný téměř okamžitě. Po terapii je vhodné pít 3 dny větší množství vody, tělo a mysl se čistí.

  • nejsilnější energie v celém Reiki systému
  • pomáhá aktivovat DNA, překódovává tělesné DNA a způsobuje uzdravování
  • rozpouští fyzické a mentální bloky, vylaďuje psychiku
  • vyvažuje a aktivuje čakrové kódy
  • dochází k obnovení zapomenutých schopností, zvýšení intuice, telepatie..
  • podporuje vlastní duchovní vývoj