kyvadlo

Terapeutická metoda LSVJ (Léčba svým Vyšším já) neboli SRT (Spiritual Response Therapy)

Metoda LSVJ je očištěná metoda SRT. K této technice mi dovedlo řešení mého vlastního zdraví a velmi mi pomohla. Certifikaci jsem získala od své léčitelky a duchovní učitelky Jany Solvany Šimonové, která se ji naučila od Evy Hédlové. Metoda pochází od Taishi Tauma. Touto alternativní terapií se terapeut napojí na Vyšší Já, což je soubor duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí a pracuje pomocí kyvadla a vyhledá příčinu problémů, bloky, překážky a negativní programy, které jsou čištěny a odstraněny.

Duše každého z nás za tento i minulé životy nasbírala různé programy, které ovlivňují náš současný život a často nám brání se chovat jinak a cítit se svobodně a šťastně.

Během terapie pomáhám lidem si uvědomit pravdu o podstatě jejich problémů, vedu je k uvědomění si skutečných lidských hodnot. LSVJ pročišťuje vše, disharmonické programy, emoce, omezující myšlenky ve vztahu k minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Soustřeďuje se na předprogramované nemoci a sebedestrukční programy, které po terapii LSVJ už neslouží jako pomoc k sebeuvědomování a mohou odeznít.  Může pomoci vybavit si co z minulosti brání naší duši prožít radost, lásku a prosperitu v osobních, partnerských a mezilidských vztazích.

Metoda odstraní všechny negativní bloky z podvědomí a všechny myšlenky a návyky bránící pravému uvědomování si reality a doslova to znamená, že je člověku vymazána negativní informace a tudíž může začít život s čistou myslí. Nový stav pomáhá člověku uvědomit si pravdivý stav věcí. Jde tak o velice účinnou terapii vedoucí k čistotě mysli a uvědomění si našich nejvyšších lidských hodnot. Je tedy na člověku, aby si čistou mysl a vyšší stav vědomí, ke kterému jej LSVJ pozvedne, udržel a dál se vlastním úsilím duševně vyvíjel. Za pomocí LSVJ se člověk zbavuje také fyzické nemoci. Vyčištění negativních podvědomých programů způsobí, že už nepotřebuje nemoc jako nástroj sebeuvědomovacího procesu. Proces sebeuvědomování byl totiž naplněn prostřednictvím terapie.

Terapie probíhá většinou 2 hod. a v případě potřeby (řešení více záležitostí nebo klientova zdravotního stavu) několikrát za sebou pro úplné dočištění negativních programů. Poté je možno domluvit pravidelné očišťování dle potřeby 1x až 2x ročně. Vychází vždy z pocitu a potřeby klienta.

Metoda nenahrazuje lékařskou péči, ale vhodně ji celostně doplňuje.